Spletno gostovanje - Pogoji uporabe

Kazalo

 1. Splošno
 2. Cene in plačilni pogoji
 3. Partnerski program
 4. Spletno gostovanje
 5. Omejitev strežniških sredstev paketa gostovanja
 6. Domene
 7. Spletne storitve
 8. Trajanje storitve
 9. Omejitev ali prekinitev naročniškega razmerja
 10. Odškodnine in nadomestila
 11. Varovanje podatkov
 12. Tehnična podpora
 13. Kršitev pogojev poslovanja
 14. Sprememba strank v obligacijskem razmerju
 15. Reševanje sporov
 16. Sprememba splošnih pogojev

1. Splošno

1.1. Pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (posamezno fizično ali pravno osebo) in poslovnim subjektom Avant.Si d.o.o., ki ga skleneta naročnik storitev (v nadaljevanju naročnik) in Avant.Si d.o.o. (v nadaljevanju ponudnik).
Ob oddanem naročilu se smatra, da je naročnik seznanjen s pogoji uporabe, ki so javno objavljeni na naših straneh.
Razmerje med ponudnikom in naročnikom urejajo poleg veljavne zakonodaje še spodaj navedeni pogoji oz. členi.

1.2. Naročnik se strinja, da izpolnjuje zakonsko določeno starost za vstop v ta sporazum.

1.3. Naročnik se obveže, da bo skrbel za ažurnost in pravilnost vseh kontaktnih in osebnih podatkov (ali podatkov podjetja).

1.4. Naročnik se obveže, da bo redno spremljal elektronski naslov, ki ga je navedel ob naročilu storitev. Prav tako se naročnik obveže, da nas bo redno obveščal o spremembah elektronskega naslova, ki ga redno uporablja. Ponudnik ni odgovoren, če sporočila prispejo v mapo z nezaželeno pošto na naročnikovi strani.

1.5. Naročnik je seznanjen, da ponudnik objavlja obvestila vezane na storitve na ponudnikovih spletnih straneh.

1.6. V skladu z direktivo 2010/45/EU ter s spremenjenim 84. členom Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11, 78/11, 38/12 in 83/12) se s 01.01. 2013 uvaja enakovredna obravnava papirnatih in elektronskih računov. Z oddanim naročilom na tej spletni strani se naročnik strinja, da mu so mu vsi predračuni in računi posredovan v elektronski obliki.

Naročnik, ki želi, da se ji račun pošlje v papirnati obliki, lahko to sporoči naknadno. Za vsak račun, poslan preko navadne pošte, se obračunajo administrativni stroški v vrednosti 5,00 EUR.

2. Cene in plačilni pogoji

2.1. Objavljene cene na spletnih straneh ponudnika so v EUR in vsebujejo 22% DDV, v kolikor ni drugače navedeno.

2.2.

Ponudba / Predračun

Za uporabo naših storitev je potrebno predplačilo za določeno obdobje, po predračunu (v PDF obliki). Podatki za plačilo bodo posredovani na naročnikov kontaktni e-mail naslov, ki ga naročnik vpiše pri oddaji naročila preko spletne strani ponudnika.
Kontaktni e-mail naslov lahko naročnik vedno spremeni v naročnikovi nadzorni plošči.

Če na ponudbi pride do napačnega zneska oz. specifikacije storitev, ima ponudnik pravico znesek popraviti in je naročnika dolžan o tem obvestiti. Naročnik se strinja, da mora plačati popravljeni znesek ali odstopiti od ponudbe, v kolikor dogovor ni možen.

Naročnik se strinja, da bo svoje obveznosti iz naročniškega razmerja poravnal v roku na predračunu. V primeru, da naročnik želi spremeniti plačilno obdobje, mora to ponudniku sporočiti pred iztekom trenutno zakupljenega obdobja preko elektronske ali navadne pošte.

Naročnik s plačilom sprejme ponudbo.

2.3.

Realizacija naročila

Naročene storitve bodo opravljene, ko prejmemo nakazilo oziroma potrdilo o nakazilu. Ponudnik naročnika o tem obvesti na elektronski naslov, ki ga naročnik navede ob naročilu.

Zaradi narave storitev, ki jih nudi ponudnik, naročnik razume in se strinja, da ponudnik ne daje zagotavlja, da bodo naročene storitve po prejemu plačila uspešno opravljene. V kolikor se v tem primeru ponudnik in naročnik ne dogovorita drugače, ponudnik naročniku vrne vplačana sredstva na TRR naročnika, brez obresti ali drugih doplačil.

Račun se izda po plačilu na podlagi ponudbe in se glasi na podatke navedene ob naročilu. Ti podatki se lahko kasneje spreminjajo v naročnikovi nadzorni plošči.

2.4.

Podaljševanje naročenih storitev

Vse storitve so veljavne do roka, ki je naveden na ponudbi (predračunu) in računu. Vsaj 1 mesec pred potekom roka veljavnosti storitve naročniku preko e-pošte posredujemo ponudbo (predračun) za podaljšanje. V kolikor naročnik poravna predračun, se smatra, da storitve želi podaljšati. V primeru neplačila ponudbe (predračuna) naročnik prejme preko e-pošte vsaj 3 različna opozorila o neporavnanih obveznosti, preden se smatra, da storitev ne želi podaljšati. Pri podaljševanju obstoječih storitev ni mogoče uporabljati akcijskih cen in/ali popustov, razen če na strani ni navedeno drugače.

2.5.

Odpoved in prekinitev naročenih storitev

Naročnik lahko vedno odpove storitev tako, da nas o tem obvesti preko e-pošte ali telefonske številke, navedene na naši spletni strani. V vsakem primeru se za odpoved storitve šteje to, da ponudba za podaljšanje storitve (predračun), ki jo pošljemo vsaj 1 mesec pred potekom storitev, ni poravnana roku, ki je naveden na ponudbi.

2.6.

Akcije in popustne kode

Pri vsakem posameznem naročilu je možno upoštevati samo eno kodo za popust naenkrat.
Popustnih kod in akcij ni možno uporabiti za podaljševanje obstoječih storitev, razen če je to ob akciji posebej navedeno.
Akcije, ki veljajo za prvo leto, ni možno izkoristiti večkrat, ker je akcija vezana na posamezno storitev. To velja za storitve, ki jih nudijo vse blagovne znamke, s katerimi upravlja ponudnik.
Akcijo za prvo leto pri domenah je možno koristiti le enkrat za posamezno domeno. Za domeno, za katero je bila že (kadarkoli v preteklosti) opravljena storitev prenosa in podaljšanja domene po akcijski ceni, se ob ponovnem prenosu in podaljšanju domen upošteva redna cena za podaljšanje domene.

2.7.

Akcija - brezplačen prenos spletnih strani

Ponudnik v primeru novo oddanega naročila za spletno gostovanje ponuja storitev brezplačnega prenosa spletnih strani iz trenutne lokacije na ponudnikove strežnike.
Ponudnik si pridržuje pravico, da to storitev omeji na 1 spletno stran z 1 MySQL bazo oz. na 1 delovno uro.
Ponudnik si pridržuje pravico, da zavrne selitev (pre)velikih e-poštnih predalov, ki ne ustrezajo pogojem uporabe pod točko 4.3.
Ponudba velja samo v primeru, da spletne strani, ki jih je potrebno prenesti, trenutno ne gostujejo že na strežnikih ponudnika.
V primeru potrebe po ponovni selitvi podatkov, ki jih je ponudnik v preteklosti že brezplačno prenašal, si ponudnik pridržuje pravico, da prenos zaračuna v skladu s cenikom.

3. Partnerski program

3.1.

Sodelovanje v partnerskem programu

V partnerskem programu lahko sodeluje vsaka pravna ali fizična oseba, ne glede na to, ali le-ta koristi storitve ponudnika ali ne.

3.2.

Način sodelovanja v 'affiliate' programu

Vsak naročnik ima svojo partnersko povezavo, ki je vidna v naročniškem centru. Preko te povezave naročnik usmeri obiskovalce na spletno stran ponudnika. 30 dni po plačilu naročila, ki ga obiskovalci oddajo preko ponudnikove spletne strani, se naročniku upošteva 25% provizija. Provizija se upošteva pri storitvi spletnega gostovanja. Provizija se izračuna na podlagi zneska brez DDV. Zgodovina uspešno realiziranih naročil in stanje provizije sta vedno vidni v naročniškem centru.

3.3.

Način sodelovanja v promocijskem programu

Naročnik lahko preko naročniškega centra naloži dokazilo o izvedeni promocijski aktivnosti. Ponudnik se obvezuje, da bo dokazilo in promocijsko aktivnost pregledal v roku 5 delovnih dni in se po lastni presoji odločil, ali mu promocijska aktivnost ustreza ali ne.
Ponudnik si pridržuje pravico, da vsako promocijsko aktivnost zavrne brez dodatnih pojasnil.

Naročnik razume in se strinja, da v kolikor bo promocijska objava v roku 120 dni po potrditvi ponudnika odstranjena, pobrisana ali kako drugače spremenjena, ima ponudnik pravico zahtevati povračilo stroškov ali ustrezno zmanjšati izplačilo.
Naročnik razume in se strinja, da bo promocijski program uporabljal v dobri veri in objavljal le vsebine, ki so v skladu z vizijo ponudnika in v količini, ki ni izrazito promocijsko oz. prekomerna.
Naročnik razume in se strinja, da mu ponudnik lahko izklopi storitve, ki so bile pridobljene z neprimernimi objavami v sklopu promocijskega programa.

4. Spletno gostovanje

4.1.

Odgovornosti in dolžnosti ponudnika

Ponudnik se obvezuje, da bo skrbel za nemoteno delovanje strežniških sistemov, smotrno in pravočasno posodabljal programsko opremo strežniških sistemov, naročnike obvestil o pomembnih posodobitvah z novico na naših spletnih straneh (v določenih primerih tudi preko e-pošte), v najkrajšem možnem času odpravil nastale napake in za varnost podatkov.

Zaradi same narave storitev, ki jih ponudnik nudi ter zaradi narave interneta ponudnik ne more zagotavljati, da bodo storitve vedno dostopne.

Ponudnik ne odgovarja za pravilnost podatkov, ki jih kdorkoli pošlje na ali iz strežnika.

Ponudnik ne odgovarja za noben izgubljen ali poškodovan podatek na strežniku.

Ponudnik ne odgovarja za posredno ali nepostredno nastalo škodo z uporabo naših storitev.

Ponudnik zanika vsako odgovornost za škodo povzročeno vendar ne omejeno na:
- škodo ali odgovornost nastalo zaradi izpada delovanje storitev strežniških sistemov,
- škodo ali odgovornost nastalo zaradi povečanja odzivnega časa,
- škodo ali odgovornost nastalo pri neprenosu ali napačnem prenosu podatkov,
- škodo ali odgovornost nastalo zaradi nepooblaščenega posega,
- škodo ali odgovornost nastalo zaradi kakršnegakoli (hekerskega) napada,
- škodo ali odgovornost nastalo zaradi nesprejete in/ali neodposlane elektronske pošte ali napake e-poštnega strežnika,
- škodo ali odgovornost nastalo zaradi naravnih in višjih dejavnikov.

Ponudnik storitev ne bo odgovoren za izgubo podatkov, prekinitve v delovanju storitev ter kakršenkoli izpad ali izgubo podatkov, do katere je prišlo po krivdi tretje osebe, ponudnika storitev, njegovih strank ali zaposlenih.

Naročnik se strinja, da bo ponudnik periodično ročno ali programsko brez predhodnega obvestila pregledoval delno ali celotno naročnikovo vsebino prenešeno na zakupljen strežniški prostor. S tem ponudnik dodatno pripomore k varnosti strežniških sistemov (iskanje neprimerne programske opreme, ipd.). V kolikor ponudnikov program zazna neprimerno PHP kodo, se naročnik strinja, da jo ponudnik nemudoma odstrani brez predhodnega obvestila naročnika.

4.2.

Odgovornosti in dolžnosti naročnika

Naročnik se strinja, da na zakupljen prostor spletnega gostovanja ne bo prenesel naslednjih vsebin:
- vsebino, ki je nelegalna, nasilna, obrekljiva, opolzka ali kakorkoli sporna,
- vsebino, ki vsebuje viruse ali sovražne računalniške programe, nelegalno programsko opremo, ipd.,
- vsebino, ki je namenjena kriminalnim dejanjem ali združbam,
- vsebino, ki spada pod zaščitene znamke, patente, avtorske pravice ali drugo intelektualno lastnino.

Naročnik se strinja, da bo za lastne varnostne kopije podatkov v celoti skrbel sam.

Naročnik se strinja, da v celoti odgovarja za vsebino na zakupljenem prostoru.

Naročnik se strinja, da se mu onemogoči uporaba spletnega gostovanja, če prekorači zakupljeni mesečni prenos oz. preseže zakupljeni prostor na strežniku.

Naročnik se strinja, da se mu onemogoči uporaba spletnega gostovanja, če prekorači zakupljene strežniške resorse (CPU - procesorski čas, MEM - delovni spomin, itd.), ki so dedicirani naročeni storitvi.

Naročnik se strinja, da z uporabo kakršnihkoli skript in programov prevzame tudi skrb in odgovornost za redno posodabljanje te programske opreme zaradi lastne varnosti in varnosti celotnega strežnika.

Naročnik se strinja, da vsakršno povzročeno škodo in posledične dodatne stroške v celoti poravna sam v roku 14 dni od nastanka.

Naročnikov dolžnost je, da ponudniku vedno javi svoj aktivni kontaktni e-mail naslov.
V kolikor določen e-mail naslov ni več aktiven, ponudnik za to ne more vedeti, niti ni dolžan usklajevati tega z naročnikom.

4.3.

Omejitve

Ponudnik smatra spodaj navedena dejanja kot zlorabo strežniških sistemov.

Nepooblaščena ali nedovoljena uporaba strežnika (branje, pisanje in izvajanje operacij izven domačega (home) direktorija).

Prekomerno izkoriščanje zmogljivosti strežniškega sistema (strežniških procesorjev, pomnilnika, pasovne širine in/ali diskovnega polja). Na strežniškem sistemu zaradi svoje narave (prekomerna poraba strežniških sredstev) niso dovoljene naslednji tipi programske opreme:
- aplikacije za klepet (»chat«),
- aplikacije za igranje iger (»games«),
- aplikacije za deljenje datotek (»file sharing / P2P«),
- »proxy« aplikacije,
- aplikacije za prikazovanje oglasov (»banner rotation«), izjema je razumen obseg delovanja,
- spletni agregati povezav (»link farms«),
- spletni pajki (»crawlers, bots, parsers«).
Vsa programska oprema, ki ni prednaložena na ponudnikovem strežniku, mora biti v primeru dvoma o prekomerni porabi strežniških sredstev odobrena s strani ponudnika.

Zaradi zahtevne narave sledečih storitev naročnikov primarni namen uporabe ponudnikovega strežniškega sistema ne sme biti:
- serviranje audio/video vsebin (»audio/video streaming«),
- gostovanje velikih galerij multimedijskih vsebin (fotografije, video posnetki, zvočni posnetki, ipd.),
- FTP gostovanje / deljenje (»FTP sharing«).

Na strežniškem sistemu zaradi svoje narave niso dovoljene naslednje vsebine:
- piramidne oz. Ponzi sheme in/ali HYIP (»High Yield Investment Programs«) programi,
- žaljive, obscene ali nasilne vsebine oz. vsebine, ki pozivajo k omenjenim aktivnostim,
- avtorsko zaščiteni materiali,
- programska oprema, ki omogoča deljenje avtorsko zaščitenih materialov.

Uporaba ponudnikovih strežniških sistemov v testne namene ni dovoljena. Strežniško okolje je primerno za gostovanje programske opreme, ki je pripravljena za produkcijo (production ready).

Pri delu s časovnimi opravili (cronjobs), ki omogočajo izvajanje funkcij ob specifičnem času, je prepovedano izvajanje funkcij več kot 1-krat na 4 ure.

Največja dovoljena velikost posamezne dodateke, ki jo naročnik prenese na ali iz strežnika je 250 MB (Beli paket), pri ostalih paketih pa 1.000 MB.

V kolikor naročnik sam izdeluje varnostne kopije svojih podatkov, na strežniškem sistemu ni dovoljeno hraniti teh kopij. Varnostne kopije podatkov se shranijo na osebni računalnik oz. druge zapisljive medije.
Na paketih spletnega gostovanja je dovoljeno shranjevati le datoteke, ki so neposredno povezane z delovanjem spletnih strani. To pomeni, da paketi spletnega gostovanja niso namenjeni arhiviranju podatkov ampak gostovanju spletnih strani in aplikacij.

Naročnik se strinja, da lahko ponudnik določemenu IP naslovu začasno in brez obvestila onemogoči dostop do strežniških sistemov, v kolikor le-ti prekomerno izkoriščajo strežniška sredstva.

Omejitve e-pošte

Največja dovoljena velikost poštnega predala je:
- 500 MB (Paket Začetni)
- 1000 MB (Paket Osnovni)
- 2000 MB (Paket Napredni)
- 3000 MB (Paket Profesionalni)
- 5000 MB (Paket Poslovni)
- 3000 MB (Reseller paketi)

Velikost posamezenga elektronskega sporočila ne sme presegati 20 MB.

MySQL omejitve

Največja dovoljena velikost podatkovne baze je:
- 100 MB (Paket Začetni)
- 250 MB (Paket Osnovni)
- 500 MB (Paket Napredni)
- 1000 MB (Paket Profesionalni)
- 1000 MB (Paket Poslovni)

Prekomerno pošiljanje elektronske pošte

Sporočilo lahko pošljete največ 50 prejemnikom hkrati. V primeru, da pošiljate sporočilo več kot 50-tim prejemnikom, je potrebno med pošiljanjem uporabljati zakasnitve.

Največje število poslanih sporočilo na uro je:
- 100 (Paket Začetni)
- 300 (Paket Osnovni)
- 500 (Paket Napredni)
- 500 (Paket Profesionalni)
- 500 (Paket Poslovni)

Prepovedano je pošiljanje elektronske pošte na naključne elektronske naslove (SPAM).

Prepovedano je pošiljanje elektronske pošte na naslove, pridobljene brez naročnikove izrecne potrditve, da želi prejemati ta obvestila (npr. pošiljanje obvestil na e-poštne naslove, pridobljene iz javno dostopnih baz).

V primeru, da mesečno število poslanih sporočil preseže 7.000, svetujemo, da naročnik za razpošiljanje masovne e-pošte uporablja namensko rešitev (MailChimp, Campaign Monitor, Amazon SES, Mailgun, itd.). S tem bo zagotovljena večja kvaliteta storitev tako za naročnikovo e-poštno kampanjo ("email deliverability" oz. "inbox rate"), obenem pa tudi za vse klasične uporabnike e-pošte na ponudnikovem strežniškem okolju.

Omejitev števila datotek

Največje število datotek na paketu gostovanja je:
- 10.000 (Paket Začetni)
- 100.000 (Paket Osnovni)
- 200.000 (Paket Napredni)
- 300.000 (Paket Profesionalni)
- 400.000 (Paket Poslovni)

V kolikor določen paket gostovanja preseže to omejitev, ponudnik ne izdeluje več rezervnih kopij za ta paket gostovanja.

Omejitev strežniških sredstev paketa gostovanja

Omejitve so določene glede na paket gostovanja:

Paket Začetni
- Število procesorskih jeder (CPU): 1
- Velikost fizičnega pomnilnika: 0,5 GB
- Število hkratnih povezav: 10
- Maksimalna diskovna pasovna širina: 512 KB/s

Paket Osnovni
- Število procesorskih jeder (CPU): 1
- Velikost fizičnega pomnilnika: 1,5 GB
- Število hkratnih povezav: 15
- Maksimalna diskovna pasovna širina: 5 MB/s

Paket Napredni
- Število procesorskih jeder (CPU): 1,5
- Velikost fizičnega pomnilnika: 2 GB
- Število hkratnih povezav: 25
- Maksimalna diskovna pasovna širina: 10 MB/s

Paket Profesionalni
- Število procesorskih jeder (CPU): 1,5
- Velikost fizičnega pomnilnika: 3 GB
- Število hkratnih povezav : 40
- Maksimalna diskovna pasovna širina: 15 MB/s

Paket Poslovni
- Število procesorskih jeder (CPU): 2
- Velikost fizičnega pomnilnika: 4 GB
- Število hkratnih povezav: 50
- Maksimalna diskovna pasovna širina: 20 MB/s

Paketi v sklopu Reseller gostovanja (posamezni cPanel račun)
- Število procesorskih jeder (CPU 2,6 - 3,3 GHz): 1
- Velikost fizičnega pomnilnika: 1 GB
- Število hkratnih povezav: 20
- Maksimalna diskovna pasovna širina: 5 MB/s

4.4.

Obnovitev poteklega paketa gostovanja

Strošek obnovitve paketa gostovanja iz varnostne kopije je:
- Obnovitev datotek (FTP): 30 EUR + DDV
- Obnovitev podatkovne baze (MySQL): 30 EUR + DDV

5. Domene

5.1.

Splošno

Naročnik se zavezuje, da bo zagotovil vse potrebne podatke za registracijo, prenos ali podaljšanje domene.

Naročnik se zavezuje, da se bo informiral in sprejel vsa pravila, ki veljajo za posamezno domensko končnico oz. domeno, ki jo želi registrirati, prenesti ali podaljšati. Ponudnik na željo naročnika lahko posreduje več informacij in razlago pogojev.

Ta sporazum ostane veljaven za čas registracije domene, ki jo naročnik izbere. Če bo ime domene prenešeno na drugega registrarja se pogoji tega sporazuma samodejno prekinejo.

5.2.

WHOIS baze

Za potrebe WHOIS baz naročnik dovoljuje objavo naslednjih podatkov:
- ime in priimek ali naziv podjetja
- poštni naslov
- elektronski naslov
- telefon in faks številko
- ime domene
- DNS strežnike
- datum registracije in veljavnosti domene.

5.3.

WHOIS servis za preverjanje domen

Na strani ponudnika je objavljen WHOIS vmesnik (spletni obrazec), preko katerega lahko obiskovalci preverjajo stanje spletnih domen.
Ponudnik ne jamči za 100% pravilnost podatkov, ki jih prikazuje WHOIS vmesnik, saj zaradi sami narave spletnih domen in WHOIS servisov po svetu to ni tehnično mogoče.

Naročnikom priporočamo, da se posvetujejo s ponudnikom, kadar niso prepričani, da so podatki resnično pravilni.

5.4.

Splošni pogoji za registracijo domen

Naročnik s sprejemom teh splošnih pogojev potrjuje, da je seznanjen in da sprejema pravila registra za posamezno vrhnjo domeno in da se jih zavezuje v celoti spoštovati. Ponudnik vodi seznam registrov po posameznih vrhnjih domenah in na željo naročnika le-tej posreduje podatke o registru za določeno vrhnjo domeno. Spletne strani nekaterih registrov so v času veljavnosti teh splošnih pogojev dostopne na naslednjih spletnih povezavah:

.COM - verisign.com,
.NET - verisign.com,
.ORG - pir.org,
.BIZ - registry.neustar,
.INFO - info.info,
.EU - eurid.eu,
.SI - register.si,
.ME - domain.me,
.DE - denic.de,
.US - about.us,
.MOBI - dotmobi.mobi,
.CC – verisign.com.

Naročnik je seznanjen z dejstvom, da so pravila posameznega registra v celoti neodvisna od volje in ravnanj ponudnika ter da so registri samostojne osebe, ki niso povezane s ponudnikom.
Imena domene po opravljeni registraciji v zakupljenem obdobju ni možno zamenjati.
Storitve registracije .SI domen, ki jih opravlja ponudnik (registrar .SI domen), so podvržene pravilom in postopkom, ki jih določa organizacija ARNES (register .SI domen), zato si ponudnik pridržuje pravico do spremembe svoje ponudbe in splošnih pogojev poslovanja brez predhodnega obvestila.

Pravila in pogoji, s katerimi se strinjate ob naročilu .SI domen, so:
- Splošni pogoji za registracijo .si domen,
- Pravila postopka ARDS,
- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.

Naročnik, ki je fizična oseba in ki pridobiva ali uporablja storitve ponudnika za namene izven njene poklicne ali pridobitne dejavnosti (potrošnik), lahko odstopi od registracije .SI domene v roku 14 dni po registraciji, vendar le, če domena v vmesnem času ni bila aktivirana, pri čemer vnos DNS strežnikov v sistem za registracijo domen pomeni aktivacijo domene. O odstopu od registracije mora naročnik ponudnika obvestiti preko telefona in e-pošte. Ponudnik bo sprožil postopek za izbris domene, v primeru uspešnega izbrisa pa bo vrnil vplačana sredstva za registracijo domene na osebni račun naročnika v roku 30 dni.

5.5.

Registracija domene

Naročnik se strinja, da ponudnik ne more jamčiti, da bo naročnik lahko registriral željeno domeno, čeprav trenutno poizvedba nakazuje, da je željeno ime domene še na voljo.

Naročnik se strinja, da niti registracija domene niti način na katerega jo bo uporabljal, ne krši zakonitih pravic tretjih oseb in nadalje, da domena ni registrirana za, niti ne bo uporabljena za kakršenkoli nezakonit namen.

5.6.

Prenos domene

Naročnik se strinja, da lahko naroči prenos domene samo če:
- je lastnik domene,
- ima dostop do administrativnega e-poštnega naslova,
- ima EPP avtorizacijski ključ (kodo) (ne velja za .si domene),
- da je domena vsaj še 5 dni registrirana ter
- skladno z navedenim lahko tudi potrdi prenos.

5.7.

Podaljšanje domene

Domene je potrebno podaljšati pred potekom trenutno zakupljenega obdobja.
V nasprotnem primeru dotična domena dobi status »V KARANTENI« in za obujanje lahko nastanejo dodatni stroški.

5.8.

Reklamacija domen

Naročnik nima pravice odstopiti od pogodbe, če je bila domena v vmesnem času aktivirana ali če gre za storitve ponudnika, ki so bile opravljene oziroma izdelane po natančnih navodilih naročnika oziroma so bile prilagojene naročnikovim osebnim potrebam oziroma ki zaradi svoje narave niso primerne za vračilo.

6. Spletne storitve

6.1. VARNOSTNO VZDRŽEVANJE SPLETNIH STRANI

Pogoji uporabe te storitve:
- Storitev varnostnega vzdrževanja velja za posamezno spletno aplikacijo in ne celoten paket gostovanja.
- Naročnik je ponudniku dolžan zagotoviti administratorski dostop do spletne aplikacije, ki je predmet storitve varnostnega vzdrževanja.
- V primeru, da naročnik na enem paketu gostuje več različnih spletnih aplikacij, se strinja in razume, da ponudnik ne more garantirati za varnost katerekoli spletne aplikacije, če niso v vzdrževalni paket vključene vse aplikacije na paketu gostovanja.
- Naročnik je ponudniku dolžan zagotoviti dostop do vse programske opreme, ki je potrebna za varnostno vzdrževanje spletne aplikacije.
- Naročnik razume in se strinja, da ponudnik ne nudi podpore za programsko opremo, ki jo spletna aplikacija uporablja. V primeru napak v delovanje spletne aplikacije zaradi varnostne posodobitve, ponudnik ni dolžan odpravljati teh napak v sklopu storitve varnostnega vzdrževanja.

6.2. Z uporabo storitev Microsoft 365 in Exchange Online se strinjate s Splošnimi pogoji ponudnika Microsoft.
Pogoji so javno dostopni na povezavi: https://aka.ms/customeragreement.

7. Trajanje storitve

7.1. Trajanje zakupljenih storitev je navedeno v uporabniškem vmesniku. Vsaj 20 dni pred iztekom zakupljenega obdobja ponudnik naročniku pošlje predračun na elektronski naslov, naveden v naročnikovem uporabniškem vmesniku. Vsi predračuni in računi so tudi vedno na voljo v naročnikovem uporabniškem vmesniku, kjer si jih lahko naročnik tudi natisne.

7.2. Naročnik se strinja, da v kolikor v roku ne poravna predračuna za podaljšanje ponudnikove storitve, le-ta na dan poteka preneha delovati.
Za podaljšanje pretečene storitve mora naročnik kontaktirati ponudnika za novo, veljavno ponudbo. Pri ponovni aktivaciji storitev lahko nastanejo dodatni stroški (točka 4.8).

8. Omejitev ali prekinitev naročniškega razmerja

8.1. Naročnik v dogovorjenem roku ni v celoti poravnal obveznosti do ponudnika.
Ponudnik predhodno obvesti naročnika na kontaktni elektronski naslov, kateri je vnešen v uporabniškem vmesniku.

8.2. Naročnik je ponudniku posredoval napačne oziroma zavajajoče informacije.

8.3. Katerakoli pogodbena stran lahko odpove naročniško razmerje za spletno gostovanje kadarkoli v času trajanja storitve.
Odpoved mora biti poslana po elektronski ali navadni pošti in začne veljati naslednje obračunsko obdobje.
Že vplačanih sredstev za naročene storitve ponudnik ni dolžan vračati, razen v primeru novih naročil za spletno gostovanje, ki so mlajša od 30 dni.
Že vplačanih sredstev za naročeno registracijo domen ponudnik ni dolžan vračati, v kolikor so domene že registrirane.

8.5. Naročniki, ki niso fizične osebe, v nobenem primeru oziroma času nimajo pravice do vračila kupnine ob odpovedi naročenih storitev oz. pogodbe po tem, ko je ponudnik že prejel njihovo plačilo.

8.6. Če naročnik ne upošteva teh pogojev poslovanja.

9. Odškodnine in nadomestila

9.1. Naročnik se strinja, da ponudnika storitev, njegovih strank ter zaposlenih ne bo terjal ali držal odgovornih za kakršnokoli škodo, ki bi nastala z uporabo ali nezmožnosti uporabe storitev ponudnika.

9.2. Naročnik se strinja, da je celotna odgovornost ponudnika pri storitvah iz naročniškega razmerja in pri vsaki kršitvi naročniške pogodbe omejena zgolj na znesek, ki ga je naročnik plačal za storitev.

9.3. Če naročnik namerno ali nenamerno škoduje ponudniku ima ponudnik pravico, da stroške za nastalo škodo v celoti zaračuna naročniku.

10. Varovanje podatkov

Ponudnik in naročnik se obvezujeta, da bosta kot poslovno skrivnost varovala vse podatke, do katerih bosta prišla pri medsebojnem poslovnem sodelovanju, kar vključuje tudi celotno komunikacijo preko elektronske pošte in telefona.

11. Tehnična podpora

11.1. Naročnik se strinja, da ponudnik nudi podporo zgolj in samo za naše storitve, preko elektronske pošte na naslovu info@prasicek.si.

11.2. Naročnik se strinja, da bo pred zahtevkom podpore poiskal odgovor v spletnih vsebinah, objavljenih na spletnih straneh ponudnika.

11.3. Naročnik v celoti razume in se strinja, da ponudnik ne nudi brezplačnega (tehničnega) svetovanja.

11.4. Naročnik v celoti razume in se strinja, da je v komunikaciji s ponudnikom dolžan upoštevati osnovna pravila bontona, ki narekujejo vljudnost in jasno komuniciranje. V kolikor naročnik tega ne upošteva, si ponudnik pridržuje pravico, da naročniku zavrne vsakršno komunikacijo preko telefona ali v živo in omeji nadaljnjo komunikacijo izključno na elektronsko pošto in navadno pošto.

12. Kršitev pogojev poslovanja

Naročnik v celoti razume in se strinja, da si ponudnik pridržuje pravico do ustreznih ukrepov, ki bi bili nujni ob kršitvah zgoraj navedenih členov, npr. takojšnja omejitev oziroma (začasno) zaprtje naročnikovega uporabniškega vmesnika, dostopa do zakupljenega spletnega prostora (strežniškega sistema) in dostopa do nadzorne plošče za spletno gostovanje, brez predhodnega opozorila in brez povračila denarja.

Naročnik se zavezuje, da bo varoval svoja gesla in ostale zaupne podatke, ki se nanašajo na njegov uporabniški račun ter nas v primeru nepooblaščenega ali domnevnega posega v njegov uporabniški račun takoj oz. najkasneje v roku 24 ur obvestili, vključujoč krajo in izgubo podatkov, spremembo gesla ali ostale varnostne informacije.

13. Sprememba strank v obligacijskem razmerju

Naročnik razume in se strinja, da lahko ponudnik prenese izvajanje storitev na drugo pravno osebo, skupaj z vsemi storitvami, podatki, pravicami in dolžnostmi naročnika. Ponudnik se zavezuje, da v takšnem primeru naročnika predhodno obvesti v pisni obliki – v razumnem časovnem roku, v katerem naročnik spremembi lahko nasprotuje in s ponudnikom prekine sodelovanje.

14. Reševanje sporov

Ponudnik in naročnik se zavezujeta, da bosta vse morebitne spore poskušala rešiti sporazumno.

Za morebitne spore, ki jih ponudnik in naročnik ne bi mogla rešiti sporazumno, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Kranju.

15. Sprememba splošnih pogojev

Ponudnik lahko prosto spreminja te splošne pogoje ali spremeni ponudbo storitev, zajetih z naročniško pogodbo. Vsaka taka sprememba postane veljavna sedem (7) dni po tem, ko je objavljena na spletnih straneh ponudnika. Naročnik se strinja, da bo redno obiskoval spletne strani ponudnika in bo tako seznanjen z morebitnimi spremembami. Če se naročnik s spremembo ne bo strinjal, lahko odpove to naročniško razmerje in sicer tako, da v roku sedmih (7) dni po začetku veljavnosti te spremembe ponudniku pošlje odpoved po elektronski ali po navadni pošti. Prekinitev naročniškega razmerja postane veljavna, ko ponudnik potrdi, da je prejel sporočilo naročnika. Naročnik se strinja, da z uporabo storitev po poteku tega roka upošteva in se strinja z vsemi spremembami splošnih pogojev.

Pogoji uporabe veljajo od 25.05.2018.