Končnica .co.uk je vrhnja domena Velike Britanije in je primerna za vse tiste posameznike, družbe oziroma podjetja, ki želijo utrditi svoj položaj in kompetentnost na območju celotnega Združenega kraljestva, hkrati pa v vseh angleško govorečih državah. Posamezniki se lahko odločijo za domeno drugega nivoja me.uk, podjetja za .co.uk, organizacije pa .org.uk.

Domeno s .co.uk končnico vam pri nas registriramo že za 12,99 € (1. leto), oziroma 14,99 € (podaljšanje).