Čeprav je končnica .fm vrhnja domena Zveznih držav Mikronezije, se največkrat pojavlja pri spletnih straneh radijskih postaj. Seveda je povezava logična, če vemo, da okrajšava FM označuje najbolj poznane in razširjene radijske valove.

Domeno s .fm končnico vam pri nas registriramo že za 90,82 € (1. leto), oziroma 90,82 € (podaljšanje).