Vrhnjo domensko končnico .us Združenih držav Amerike lahko registrirajo posamezniki, ki so bodisi državljani, stalni prebivalci ali pa osebe s stalnim bivališčem na območju ZDA. Možnost aktivacije .us domene imajo tudi družbe oz. organizacije, ki so registrirane v ZDA, hkrati pa tudi subjekti in organizacije s prisotnostjo v ZDA. Seveda pa predvsem v ZDA številka ena še vedno ostajajo domene s končnico .com.

Domeno s .us končnico vam pri nas registriramo že za 18,15 € (1. leto), oziroma 18,15 € (podaljšanje).